PICASSO

Miêu tả:

Thành phần: 100% polyester
Khổ rộng: 260 cm
Độ dày: 0.65 mm
Trọng lượng: 200 g/m2
Độ lặp/kích thước lá: 80 mm
Xuất xứ: Hàn Quốc